Podmioty uczestniczące

Fundacja Aktywni Razem

 

Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM została utworzona w 2006 r. w ramach Schematu I Pilotażowego programu LEADER+.
Fundacja zajmuje się działaniami związanymi z rozwojem obszarów wiejskich regionu Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego zgodnie z przyjętą Lokalną Strategią Rozwoju mając na celu:

pełne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju i aktywizację życia kulturalnego wsi;
skuteczną ochronę i racjonalne wykorzystanie dziedzictwa przyrody;
ekologizację rolnictwa;
wzmocnienie i restrukturyzację sektora turystycznego;
informatyzację i rozwój gospodarki internetowej.
Fundacja zasięgiem swojego działania obejmuje gminy: Baruchowo, Gąbin (gmina miejsko-wiejska), Gostynin, Iłów, Kowal (gmina wiejska), Kowal (gmina miejska), Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Sanniki, Słubice i Szczawin Kościelny.

Wizją obszaru Lokalnej Grupy Działania jest stworzenie regionu znanego w Polsce i zagranicą z możliwości biernego i aktywnego wypoczynku w ciszy i spokoju, w kontakcie z naturą, nad czystymi jeziorami i w lasach Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego, ale także znanego ze specjalistycznych produktów turystycznych w zakresie turystyki edukacyjnej (ekologicznej i kulturowo-historycznej), wodnej, rowerowej, konnej, zdrowotnej i konferencyjno -szkoleniowej, oferowanych zarówno osobom fizycznym jak i prawnym - instytucjom, organizacjom i przedsiębiorstwom, dzięki modelowym wspólnym działaniom na rzecz zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i historyczno-kulturowego regionu.

Lokalna Grupa Działania
Fundacja AKTYWNI RAZEM

09-520 Łąck, ul. Brzozowa 1
tel/fax: (+48) 24 276 61 33

e-mail: aktywni.razem@wp.pl

www: www.aktywnirazem.pl

Skorzystaj z możliwości wsparcia działalności statutowej LGD Fundacji AKTYWNI RAZEM

Nr rachunku: 48 9036 1014 2600 2583 2000 0020

 

Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego

 

 

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego (LGD) to organizacja obejmująca swoim zasięgiem gminy: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew (Powiat Legionowski), Dąbrówka i Radzymin (Powiat Wołomiński). LGD powstała w 2005 roku dla realizacji programu Leader+ Unii Europejskiej. Celem programu Leader+ jest wspomaganie społeczno-gospodarczego rozwoju wsi ze szczególnym naciskiem na tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem.


Cel ten realizowany jest w sposób oddolny, poprzez tworzenie partnerstw obejmujących przedstawicieli trzech sektorów: publicznego (m.in. administracji samorządowej i państwowej, społecznego (organizacji pozarządowych, mieszkańców i ich grup, związków wyznaniowych itp.) oraz gospodarczego, zwanych lokalnymi grupami działania.

Misją LGD jest: "Inicjowanie i wspieranie działań społeczności obszaru Partnerstwa na rzecz ochrony bogactwa przyrodniczego, rozwoju gospodarczego, turystyki, sportu i rekreacji, z wykorzystaniem tradycji historycznej i kultury lokalnej obszaru Partnerstwa".

Związek Stowarzyszeń
"Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
NIP: 536-18-01-770
tel.: (0-22) 764-04-13
e-mail: biuro@partnerstwozalewu.org.pl

www: www.partnerstwozalewu.org.pl

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Godziny otwarcia biura: 8.00 - 16.00

Numer konta bankowego: 95 8013 0006 2001 0011 1285 0002

Przyjazne Mazowsze

 

 

Przyjazne Mazowsze to stowarzyszenie mające na celu wspieranie rozwoju miejscowości powiatu płońskiego, w gminach: Naruszewo, Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk, Sochocin, Raciąż, Miasto Raciąż i Załuski. Jednym z głównych zadań jest waloryzacja zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu poprzez promowanie dziedzictwa i walorów tej ziemi a także umożliwienie mieszkańcom realizacji projektów z funduszy unijnych. Na obszarze LGD - Przyjazne Mazowsze znajdują się niesamowite miejsca związane z historią Polski, ciekawe zabytki: średniowieczne kościoły, ślady po starych grodziskach, dwory szlacheckie i wiekowe domy mieszkańców oraz izby pamięci. Są tu także rezerwaty przyrody „Noskowo” i „Dziektarzewo” oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Pólka Raciąż, wydzielone z uwagi na wyjątkową faunę i florę. Występują na naszym obszarze pomnikowe okazy drzew - dęby i jesiony. Różne formy rekreacji zapewniają płynące przez powiat płoński rzeki: Wisła, Wkra, Płonka, oraz Raciążnica, mająca początek w Działdowie a także Sona uwieczniona w poezji Horacego z Mazowsza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Jednym z bogactw Ziemi Płońskiej są lasy pełne zwierzyny, jagód i grzybów. Na odpoczynek zapraszają liczne gospodarstwa agroturystyczne oferujące noclegi i smaczne regionalne potrawy. Atrakcją dla turystów są szlaki rowerowe i ścieżki turystyczne, szlak sienkiewiczowski, elementy specyfiki obszaru takie jak: zabytkowe zespoły folwarczne, unikatowe dawne rzemiosło - sochociński guzik z muszli rzecznej, związki z historią żydowską, zagłębie truskawek i innych owoców a także obszary chronionego krajobrazu - „Zielone Płuca Polski”. Zapraszamy do odwiedzenia Ziemi Płońskiej. Polecamy nasze atrakcje turystyczne, rezerwaty przyrody, czyste powietrze, bogactwo zieleni, atrakcyjne krajobrazowo tereny położone nad rzekami.

LGD Przyjazne Mazowsze

ul. Sienkiewicza 11,

09-100 Płońsk

tel./ fax 23 661-31-61

e-mail: lgdpm@wp.pl

www.lgdpm.pl